Followers

Friday, March 1, 2019

இனிய தொடக்கம்


வணக்கம்!
          இந்த மாதம் அம்மன் பூஜையை அம்மன் கோவில் அடிக்கல் நாட்டும்பொழுதே செய்யவிருப்பதால் அம்மன் பூஜைக்குள்ள காணிக்கையை செலுத்தி வைக்கலாம். அம்மன் கோவில் அடிக்கல் நாட்டுவிழா இருப்பதால் அனைவரும் இந்த விழாவில் பங்குக்கொள்ளவேண்டும். தாங்கள் செலுத்தும் காணிக்கை அம்மனின் அடிக்கல்விழாவிற்க்கு பயன்படும் அனைவரும் உடனே செலுத்த வைக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

அன்புடன்
ராஜேஷ்சுப்பு

No comments: