Followers

Wednesday, May 17, 2017

மாந்தி பலன்


ணக்கம்!
          மாந்தி ஒன்பதாவது வீட்டில் இருக்கும்பொழுது அவர்களின் தந்தை அதிகபட்சம் ஊனமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது. மாந்தி தந்தையின் வளர்ச்சியை முடக்கிவிடும். இளமை காலத்தில் அதிகபடியான தடைகளை எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கும்.

பாக்கியஸ்தானம் என்பதால் ஆன்மீகவழியில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்க்கு வாய்ப்பு இருக்காது. இவர்கள் செய்யும் வழிபாடு இவர்களுக்கு நன்மை கிடைப்பதில்லை. பல கோவில்களை சுற்றி சுற்றி வந்துக்கொண்டு இருப்பார்கள் பலன் ஒன்றும் கிடைக்காது.

மாந்தி ஒன்பதாவது வீட்டில் இருக்கும்பொழுது ஒரு சிலர் வெளிநாடுகளில் தங்கி பணிபுரியும் வாய்ப்பும் இருக்கின்றது. சொந்த நாட்டைவிட்டு அயல்நாடுகளிலேயே குடியுரிமை வாங்கிக்கொண்டு அங்கேயே தங்குபவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்.

ஒரு சிலர்க்கு மாந்தி ஒன்பதில் நின்று அதோடு ராகு அல்லது கேது நின்றால் அவர்கள் சிறந்த ஆன்மீகவாதியாகவும் இருக்கின்றனர். ஆன்மீகத்தில் நிறைய கருத்தை கண்டறிந்து மக்களுக்கு பயன்படும் விதத்தில் சொல்லிவிட்டு செல்வார்கள்.

மாந்தி ஒன்பதில் நிற்க்கும் பலருக்கு தந்தை வழியில் உள்ளவர்கள் எதிரியாகவும் இருக்கின்றனர். தந்தை வழி சொத்தில் வில்லங்கத்தை செய்பவர்களாகவும் அதாவது சம்பந்தப்பட்ட ஜாதகர்க்கு தந்தை வழி சொத்தில் வில்லங்கம் இருக்கின்றது.

மேலே சொன்னபடி உங்களின் ஜாதகத்தில் மாந்தி அமர்ந்து பிரச்சினை கொடுக்கின்றது என்றால் நீங்கள் உடனே ஜாதகத்தை அனுப்பி பரிகாரத்தில் கலந்துக்கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்
ராஜேஷ்சுப்பு

No comments: